SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

Tvärvetenskaplig karriärutveckling i global hälsa: 
Elva forskare antagna till SIGHT Fellows Programme 2021–2023

SIGHT vid Kungl. Vetenskapsakademien har nu utsett elva forskare som SIGHT Fellows till sitt karriärutvecklingsprogram i global hälsa 2021-2023, finansierat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida. Genom det två-åriga programmet vill SIGHT aktivt bidra till att stärka tvärvetenskaplig forskning och utveckla samarbeten mellan universiteten för att bidra till implementering av FN:s globala mål enligt Agenda 2030.

Global hälsa och klimatförändringar som påverkar människors och planetens hälsa kräver förmåga att tänka nytt, initiera och samla forskning och erfarenheter från olika vetenskapliga discipliner och sektorer, såväl nationellt som globalt. Att utveckla och stärka forskare med djup förankring i vetenskap på olika institutioner och med erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten är därför ett viktigt uppdrag för SIGHT.

Svenska universitet och högskolor har under våren nominerat välmeriterade kandidater. I hård konkurrens har nu elva forskare valts ut som representerar sju olika universitet i Sverige. Forskarna befinner sig i olika stadier av sin karriär och forskning, och representerar flera discipliner och forskningsfält.

“Med de stora utmaningar vi har framöver med att ta fram innovativa lösningar för att stärka människors och planetens hälsa, behövs personer som är djupt förankrade i vetenskap och med kapacitet att samarbeta tvärvetenskapligt. Universiteten har nominerat fantastiska kandidater för SIGHT Fellows Programme och vi är stolta över de elva forskare som nu är utsedda, säger professor Peter Friberg föreståndare för SIGHT.

SIGHT Fellows Programme kommer att hjälpa forskarna att undersöka och utveckla ett interdisciplinärt förhållningssätt inom utvalda teman inom global hälsa; som barn och ungas hälsa, fred och konflikt samt klimat och miljö. Programmet är ett stöd till individuell karriärutveckling och inbegriper mentorskap av ledande global hälsa experter, föreläsningar och delaktighet i SIGHT:s många aktiviteter och nätverk. Programmet leds av professor Göran Tomson, SIGHT/Karolinska institutet.

De forskare som antagits som SIGHT Fellows är:

Kristi Sidney Annerstedt, biträdande lektor vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Damon Barrett, biträdande universitetslektor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Ferdinand Xiankeng Choong, docent vid AIMES, The Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Meena Daivadanam, universitetslektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Paul A. Egan, docent och forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
Johan Friberg, biträdande universitetslektor, Fysiska institutionen, Lunds universitet.
Karin Hugelius, universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Ashish KC, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Ebba Malmqvist, docent vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
Aida Bargués Tobella, postdoc vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
Masoud Vaezghasemi, första forskningsassistent på institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta Cecilia Emilsson, Koordinator för SIGHT Fellows programmet, cecilia.emilsson@kva.se.

 

SIGHT bildades i januari 2017 vid Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa, särskilt kvinnor och barn.

Share this

Sign up for our newsletter

Some more reading

The Art of Saving the World

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »

Konsten att rädda världen

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »