SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

SIGHT Award till forskning om sambandet mellan luftkvalitet och hälsa hos gravida och barn

Ebba Malmqvist surrounded by children

SIGHT Award 2020 på 100 000 kronor har tilldelats Ebba Malmqvist, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Hon får priset för sin forskning om sambandet mellan luftkvalitet och hälsa hos gravida och barn.

Text: Ulrica Segersten/Alex Farnsworth • Photo: Clea Bielecki

Luftföroreningar är ett stort hot mot global hälsa. Exponering för utomhuspartiklar som påverkar luftvägarna är en av de fem allvarligaste riskfaktorerna för tidig död och står för 6,67 miljoner döda per år, enligt Global Burden of Disease Study (GBD 2019). Speciellt i låg- och medelinkomstländer finns stora behov av forskning som studerar sambandet mellan luftföroreningar och hälsa. Sedan 2016 har Ebba Malmqvists forskargrupp samlat data och modellerat halter för att studera effekter av luftföroreningar i Etiopien, Indien och Pakistan – med ett särskilt fokus på barn och kvinnor.

Ny forskning visar på sambandet mellan luftföroreningar och havandeskapsförgiftning samt graviditetsdiabetes. Även tillväxten för foster kan påverkas av luftföroreningar. 

– Med tanke på att många gravida mammor och barn i Etiopien är väldigt utsatta för luftföroreningar både från trafik, matlagning över öppen eld och sopförbränning, ser vi fram emot att våra mätningar av luftföroreningar nu kommer att följas upp av epidemiologiska studier. Just i Etiopien är havandeskapsförgiftning (preeklampsi) den vanligaste orsaken till att gravida dör, säger Ebba Malmqvist.

SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) är ett institut vid Kungl. Vetenskapsakademien som har som mål att främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige. Om betydelsen av att få ta emot SIGHT Award 2020, säger Ebba Malmqvist:

– Priset betyder mycket för mig personligen, men framför allt gläder jag mig över att forskning kring miljöhälsa får den plats i medicinsk forskning som den så väl förtjänar i dessa tider.

Prismotivering:

“för forskning av central betydelse för att minska skadeverkningar av luftföroreningar, med särskilt fokus på barns och kvinnors hälsa i låg- och medelinkomstländer.”

Ebba MalmqvistFakta om pristagaren:

Ebba Malmqvist är docent vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. Hennes forskningsfält handlar om vilka hälsoeffekter luftföroreningar har, med särskilt fokus på barn och gravida kvinnor. Efter studier och många besök i Etiopien är Ebba Malmqvist speciellt intresserad av hur man kan arbeta med luftföroreningar och hälsa i ett land som har andra stora utmaningar.

Foton på pristagaren hittar du på Vetenskapsakademiens webbplats.

SIGHT Award 2020:

Priset som grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse 2017 delas ut den 25 november under online-eventet Global Health Night & SIGHT Award 2020 vid Handelshögskolan i Stockholm/Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM). I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en paneldiskussion om hur pandemin har förstärkt social ojämlikhet och vilka åtgärder som krävs för att skapa en mer jämlik, rättvis och hållbar värld efter pandemin, “Building Back Better”.

Se mer information och anmäl dig

Mottagaren av SIGHT Award 2020 är utsedd av Kungl. Vetenskapsakademiens styrelse.

För mer information och intervjuer:

Pristagare:
Ebba Malmqvist,
ebba.malmqvist@med.lu.se,
073-274 18 77

SIGHT:s föreståndare:
Peter Friberg,
peter.friberg@kva.se,
070-676 00 13 

SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, grundades i januari 2017 på Kungl. Vetenskapsakademien med målet att tvärvetenskapligt stärka och främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige. Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kungl. Vetenskapsakademien strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter på www.kva.se/integritetspolicy. Om du inte längre är intresserad av att få framtida utskick från denna lista, använd länken längst ner på sidan.

Share this

Sign up for our newsletter

Some more reading

The Art of Saving the World

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »

Konsten att rädda världen

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »