SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

Inbjudan till lansering av färdplan för global barnhälsa

30 augusti 2019 på Svenska Läkaresällskapet

Road map on global child health:
Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals

För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra. Färdplanen placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Enligt ”Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals” är ett ensidigt fokus på överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Barn och ungdomar behöver få möjlighet att både blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar utgör.

Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa uppnås om de globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga för hälso- och sjukvården.

Syftet med mötet den 30 augusti är att sprida kunskap från rapporten och genom dialog tillföra konkreta förslag inför kommande policybeslut och implementering inom området global barnhälsa.

Vi vill härmed bjuda in dig att delta i mötet och bli en del av processen att förbättra global barnhälsa ytterligare under kommande årtionde! 

Vi ser fram emot en livlig diskussion om barnhälsa i allmänhet och rapporten i synnerhet, med tyngdpunkt på hur vi bäst kan operationalisera vår samlade kunskap och kompetens. Vi hoppas du kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Varmt välkommen!

Peter Friberg
Director
Swedish Institute for Global Health Transformation

Tobias Alfvén
Vice Ordförande
Svenska Läkaresällskapet

VÄNLIGEN OSA SENAST ONSDAG 23 AUGUSTI


Praktiskt

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Datum:
30 augusti 2019

Agenda:

08:30–09:00   Frukostfralla och kaffe/te (endast för anmälda deltagare)

09:00–09:15   Välkomnande

Peter Friberg, Director, SIGHT

Helena Frielingsdorf, Ordförande, SLS Kommitté för Global Hälsa

Moderator: Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

09:15–09:30   Presentation av rapporten
Tobias Alfvén, Docent global barnhälsa Karolinska Institutet (för författargruppen)

09:30–10:15   Paneldiskussion med frågor från publiken
Kort inledande reflektion från paneldeltagare och därefter diskussion

10:15–10:30   Sammanfattning, nästa steg och policy-implikationer
                      Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

Språk: Engelska


Rapporten

Nedladdning: https://sight.nu/2019/06/28/a-new-roadmap-on-global-child-health/

Författare: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand, Anna-Clara Hollander, Anton Lager, Mats Målqvist, Sahar Nejat, Peter Søgaard Jørgensen