Better health for refugee women and children

Date : 5 November 2019

Time: 17:00 – 19:30

Venue: Aula Hall at Vasaparken 1, Gothenburg University’s main building.

Theme: Towards ensuring physical and mental well-being for refugee women and children in the context of Universal Health Coverage (UHC)

Audience: students and university faculty staff

Objectives:

  • 1- Hold the annual Award Ceremony
  • 2- Raise the following issue: The urgent need for interdisciplinary collaborations and partnerships in order to achieve SDG 3.8 which calls for a Universal Health Coverage worldwide leaving no one behind including refugee women and children
  • 3- Discuss the solutions that would improve refugee women’s and children’s healthcare access
  • 4- Provide a diverse network for involved participants that would represent the starting point of a growing network of collaborations in the future to achieve our main goal (SDG. 3)

Programme

17:00 Check-in

17:30 Introduction to the event by SIGHT student coordinators and the pro-vice chancellor of the University of Gothenburg

17:40 Keynote speech by Birgitta Essén

17:55 Introduction to panel discussion and panel moderator Sara Causevic by SIGHT student coordinators

18:00 Panel discussion moderated by Sara Causevic commences

19:05 Speech by Stefan Einhorn

19:15 Handing over of SIGHT award by the vice Chancellor of Gothenburg University and presentation of the winner’s research

19:25 Closing statements from SIGHT

19:30 Mingle

Inbjudan till lansering av färdplan för global barnhälsa

30 augusti 2019 på Svenska Läkaresällskapet

Road map on global child health:
Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals

För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra. Färdplanen placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Enligt ”Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals” är ett ensidigt fokus på överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Barn och ungdomar behöver få möjlighet att både blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar utgör.

Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa uppnås om de globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga för hälso- och sjukvården.

Syftet med mötet den 30 augusti är att sprida kunskap från rapporten och genom dialog tillföra konkreta förslag inför kommande policybeslut och implementering inom området global barnhälsa.

Vi vill härmed bjuda in dig att delta i mötet och bli en del av processen att förbättra global barnhälsa ytterligare under kommande årtionde! 

Vi ser fram emot en livlig diskussion om barnhälsa i allmänhet och rapporten i synnerhet, med tyngdpunkt på hur vi bäst kan operationalisera vår samlade kunskap och kompetens. Vi hoppas du kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Varmt välkommen!

Peter Friberg
Director
Swedish Institute for Global Health Transformation

Tobias Alfvén
Vice Ordförande
Svenska Läkaresällskapet


Praktiskt

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Datum:
30 augusti 2019

Anmälan: Senast den 23 augusti 2019. Mötet är kostnadsfritt. Observera att anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras 150 kronor.
Till anmälan klicka här

Agenda:

08:30–09:00   Frukostfralla och kaffe/te (endast för anmälda deltagare)

09:00–09:15   Välkomnande

Peter Friberg, Director, SIGHT

Helena Frielingsdorf, Ordförande, SLS Kommitté för Global Hälsa

Moderator: Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

09:15–09:30   Presentation av rapporten
Tobias Alfvén, Docent global barnhälsa Karolinska Institutet (för författargruppen)

09:30–10:15   Paneldiskussion med frågor från publiken
Kort inledande reflektion från paneldeltagare och därefter diskussion

10:15–10:30   Sammanfattning, nästa steg och policy-implikationer
                      Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

Språk: Engelska


Rapporten

Nedladdning: https://sight.nu/2019/06/28/a-new-roadmap-on-global-child-health/

Författare: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand, Anna-Clara Hollander, Anton Lager, Mats Målqvist, Sahar Nejat, Peter Søgaard Jørgensen

Voices 4 Health: Concert and SIGHT Award

banner_V4H_NY

Sunday 25 November 2018, 16:00–17:30 (Doors close at 15:50)

Venue: Eric Ericson Hall, Kyrkslingan 2, Stockholm

Welcome to a student event where the ambitious and inspirational words of the UN’s 2030 Agenda with a special focus on the young generation will be transformed into the art of live music!

Culture in general and music specifically is one of the most powerful tools that mankind possesses to communicate thoughts and emotions. Organized by the Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) in collaboration with Erik Westberg of Luleå University of Technology, who will lead Sweden’s Youth Choir and esteemed Swedish composers such as Jan Sandström (𝘈𝘤𝘳𝘰𝘴𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘰𝘱𝘦) and Stefan Nilsson (𝘎𝘢𝘣𝘳𝘪𝘦𝘭𝘭𝘢𝘴 𝘴å𝘯𝘨) for a live concert.

Bridging sustainable development and global health through music, the performances will provide an appropriate frame for the prize ceremony of the SIGHT Award 2018, which will be awarded during the concert. This is the second year of this annual prize in global health research, honoring an extra-ordinary contribution to global health research.

Afterward the concert there will be a mingle with some light snacks.

Tickets are available now!
Students: 50 kr
Others: 100 kr
https://tickset.com/event/775/SodHmwFbnXyS/

After Eradication of Polio – What now for Global Health?

Tuesday 06 November 2018, 13:00 – 16:00

Venue: The Royal Swedish Academy of Science, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Organisers: SIGHT and the Graduate Institute of Geneva

How will we manage our resources when (not if) polio is eradicated? How do YOU think the global health landscape will change in the post-polio landscape? Come and discuss this with experts in the field.

With only 22 polio cases occurring in Afghanistan, Nigeria and Pakistan in 2017, polio eradication is imminent, having major implications beyond the creation of the global public good of ending a disease in human beings for only the second time in history. The challenge and opportunity now arises from the fact that the Global Polio Eradication Initiative (GPEI) has built up tremendous ‘polio assets’. These include laboratories, skilled human resources, managerial and technical systems and empowered groups and individuals at community levels. The completion of polio eradication has broad implications for global health – including on how best to preserve and use the polio assets at the national level and on the future financing of WHO at the global level.

This aim of this event is to raise awareness and stimulate debate among global health stakeholders in Sweden on the post-polio transition within the context of the SDGs.

The specific objectives of the meeting are:

  • To explore the impact of the “transitioning of polio assets” in the context of the SDGs, in particular SDG 3, health system strengthening and universal health coverage.
  • To discuss the relevance and national ownership in countries with ODA, particularly in fragile states.
  • To explore the global consequences of the post-polio transition, including the financial implications for multilateral support and the impact on WHO.

Confirmed speakers include: Anders Nordström, Ambassador for Global Health at the Swedish Ministry for Foreign Affairs; Peter Friberg, Co-founder and Director of the Swedish Institute for Global Health Transformation; Zulfiqar Ahmed Bhutta, Professor at Aga Khan University and Robert Harding Inaugural Chair in Global Child Health at the Hospital for Sick Children; Jean-Bosco Ndihokubwayo, Regional Advisor, Clinical Laboratories and Technologies (CLT), WHO Representative to Chad; Ngozi Nwosu, National Coordinator of the Nigeria Polio Transition Planning Task Team, National Primary Health Care Development Agency; Robb Butler, Vaccine Demand, Unicef. The event will be moderated by Professor Anna Mia Ekström, Professor at Karolinska Institutet.

Interested? Please register here.