Inbjudan till lansering av färdplan för global barnhälsa

30 augusti 2019 på Svenska Läkaresällskapet

Road map on global child health:
Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals

För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra. Färdplanen placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Enligt ”Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals” är ett ensidigt fokus på överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Barn och ungdomar behöver få möjlighet att både blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar utgör.

Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa uppnås om de globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga för hälso- och sjukvården.

Syftet med mötet den 30 augusti är att sprida kunskap från rapporten och genom dialog tillföra konkreta förslag inför kommande policybeslut och implementering inom området global barnhälsa.

Vi vill härmed bjuda in dig att delta i mötet och bli en del av processen att förbättra global barnhälsa ytterligare under kommande årtionde! 

Vi ser fram emot en livlig diskussion om barnhälsa i allmänhet och rapporten i synnerhet, med tyngdpunkt på hur vi bäst kan operationalisera vår samlade kunskap och kompetens. Vi hoppas du kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Varmt välkommen!

Peter Friberg
Director
Swedish Institute for Global Health Transformation

Tobias Alfvén
Vice Ordförande
Svenska Läkaresällskapet

VÄNLIGEN OSA SENAST ONSDAG 23 AUGUSTI till johan.dahlstrand@kva.se


Praktiskt

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Datum:
30 augusti 2019

Agenda:

08:30–09:00   Frukostfralla och kaffe/te (endast för anmälda deltagare)

09:00–09:15   Välkomnande

Peter Friberg, Director, SIGHT

Helena Frielingsdorf, Ordförande, SLS Kommitté för Global Hälsa

Moderator: Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

09:15–09:30   Presentation av rapporten
Tobias Alfvén, Docent global barnhälsa Karolinska Institutet (för författargruppen)

09:30–10:15   Paneldiskussion med frågor från publiken
Kort inledande reflektion från paneldeltagare och därefter diskussion

10:15–10:30   Sammanfattning, nästa steg och policy-implikationer
                      Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

Språk: Engelska


Rapporten

Nedladdning: https://sight.nu/2019/06/28/a-new-roadmap-on-global-child-health/

Författare: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand, Anna-Clara Hollander, Anton Lager, Mats Målqvist, Sahar Nejat, Peter Søgaard Jørgensen

A new roadmap on global child health

Human rights are still merely an abstract concept for millions of women, children, and adolescents – and for our youngest progress is often defined as simply a question of survival. Now the Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) and The Swedish Society of Medicine are launching a road map for global child health, emphasizing progress as the next generation’s right to thrive – placing children firmly at the centre of UN’s 2030 Agenda for the Sustainable development.

According to the road map Placing children at the centre of the sustainable development goals, survival is a poor benchmark for ensuring the wellbeing of the next generation. These children and adolescents need to be able to thrive, empowered with sufficient resilience facing global challenges such as climate change, conflict-forced migration, and an evolving burden of non-communicable disease. 

The road map is calling for a transformative agenda of child-centred development. According to the authors a lasting progress on child and adolescent health demands harnessing the synergies of the SDGs.

The road map identifies and focuses on five main leverage points:

1. Redefining global child health in the post-2015 era: placing children at the centre of the SDGs through a life-course perspective

A compelling new narrative recognising children and adolescents as both initiator and beneficiaries of development by placing them at the centre of the SDGs will increase the relevance of the SDG framework.

2. Striving for equity: ensuring no child is left behind 

Investment in interventions proven to reduce morbidity and mortality must be supported by continuous scientific and contextual evaluation of their impact, including age and sex-aggregated data, to ensure no child or adolescent is left behind.

3. Enabling a child’s right to thrive throughout life 

Transforming the perception of the child, from a medical to a holistic and relational perspective, acknowledges the unique rights children have from birth. 

4. Bridging the “know-do gap”: facilitating informed policy-making and implementation

Expanding translational research programmes and implementation research that engage and build capacity within local communities play a vital role in combating emerging global health challenges. 

5. Capitalising on interlinkages within the SDGs to galvanise multisectoral action

Identifying and capitalising on interconnections within and between the SDGs and their convergence on the health and wellbeing of children and adolescents is fundamental for promoting effective multi-sectoral partnerships that strengthen the sustainability and resilience of health and social systems. Understanding the nature of these interlinkages will be instrumental.

Placing children and adolescents at the centre of the SDGs will ensure their right to survive and thrive throughout the life-course, as the true beneficiaries of the 2030 Agenda.

Note for Editors:

The road map is available at: https://sightnu.files.wordpress.com/2019/06/roadmaponglobalchildhealth.pdf

The writing group: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand, Anna-Clara Hollander, Mats Målqvist, Sahar Nejat and Peter Søgaard Jørgensen

Contacts:

Tobias Alfvén,
Swedish Society of Medicine,
tobias.Alfven@ki.se,
+46 (0)70-757 80 93

Peter Friberg,
Director SIGHT,
peter.friberg@kva.se,
+46 (0)70-676 00 13

Press Contact: 

Johan Dahlstrand,
johan.dahlstrand@kva.se,
+46 (0)70-960 24 39

Second meeting with WGH Sweden: “There is still a shortage of women in leadership positions”

Advancing Women in Science, Medicine and Global Health / The Lancet.

Women in Global Health Sweden organized a 2nd meeting on June 17th, at the Karolinska Institutet. The attending 25 participants were there to discuss the much-needed direction of WGH Sweden that would be useful for equal gender representation in leadership and work environment in the field of global health in Sweden.

Helena Nordenstedt, one of the co-founders, talked about the misconceptions and facts that we oftentimes omit, and scarcity of data related to sex and gender.

Sara Causevic presented “Advancing women in science, medicine and global health” from The Lancet, (Feb 09, 2019, Volume 393, and Number 10171), as food for thought before the group discussions, highlighting few thoughts:

  • There is a shortage of women in leadership positions as well as in decision making roles;
  • Research that is sex and gender disaggregated, with relevant issues related to LMIC/LIC, research collaboration;
  • Ensuring finance for this type of data as well as gender equality including in research and development.

With the further discussion in the World Café, led by Emelie Looft-Trägårdh, the suggestions from the participants were as following:

1.    What do we experience as the biggest challenges for women working with global health in Sweden?

The most significant challenges are the opportunities to network, or to have a more extensive network comprising of other disciplines not focusing only on science and researchers. Another challenge identified is the limitation of opportunities in the field of global health, especially as a woman and coming from a different ethnic origin. Funding is still scarce and available mainly to men. Or, in most cases, men are research project leaders.

2.    What should the platform WGH Sweden target?

The Swedish platform should think of how to create an enabling environment to promote transformative leadership in all levels of experience, background, and knowledge. It should go beyond the scientific forum, but capture the NGO sector, private sector, and individuals. Interdisciplinarity matters. Hierarchies that are present in other communities are not typical in Sweden; however, they still exist. Ensure empathy and creation of an enabling and supportive environment. It could be a space for sharing and pushing the global health agenda, not least from a gender perspective.

3.    What solutions, actions, and strategies would be relevant to tackle these challenges?

There is a need to understand the baseline statistics of women in global health in Sweden: who are we, what are our profiles, and how can we connect better. At the same time, WGH Sweden should be a passing place, where networking makes women more visible to be considered as moderators, panelists, and for job-positions. These meetings should have both vertical and horizontal approach.

As a wrap up from Wiebke Mohr, it was concluded that women should, in general, be more supportive of their peers. Men should be part of the narrative and solution. But as Karolina Nyberger said in her final remarks, quoting Eleanor Roosevelt: “No one can make you feel inferior without your consent” – she added that being supported and asking for a support does not mean that you are inferior. We should be there to support each other.

Seeking long and healthy lives for generations to come

Sight student
Photo: Truls Busch-Christensen

A youth-led conversation was held at The Swedish Society of Medicine, in which Director General of WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Seth Berkley from Gavi the Vaccine Alliance and Peter Sands from Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria participated in a panel discussion together with students from different disciplines.

Challenging questions were asked by the students. The global health leaders had for instance to answer: What interventions are needed to change the fact that only 20 percent of global health leader positions are held by women? 

According to the Dr Tedros it is still a mindset issue. “The patronising mentality must stop which tend not see women around us who have the needed competence”, he said.

A Master student of Economics wanted to know what a young student who is passionate about global health should invest in. “We need brilliant talents”, said Peter Sands, and continued: “Probably those who have no idea that they actually are passionate about global health, but have skills of supply chains and functional skills. Above all, we do need a much broader scale of talents and skills.”

Youth-led conversation
Photo: Truls Busch-Christensen

Next steps for Women in Global Health Sweden

Women in Global Health SwedenSome glad news is that the global network of Women in Global Health is growing, with more chapters in  Somalia and a regional African hub launched in Kigali, Rwanda.

Women in Global Health Sweden network had a busy several months, using it is an opportunity to discuss the next steps and initiatives of the WGH Sweden. An article was written for the Women’s health day, that focused on women health, and there were several events, such as the WHO Partner’s Forum, where WGH was present.

At the same time, inspired by the fruitful launch event in January, as well as feedback received from the participants, WGH Sweden is preparing for an informal “world café” meeting to be held in June. The meeting will be a platform for discussion on the next steps of WGH Sweden, taking into a consideration all the global movements and initiatives, such as the launch of the Lancet issue “Advancing women in science, medicine and global health” (Feb 09, 2019, Volume 393, and Number 10171), the Global 50/50 report, and Delivered by women, led by men: A gender and equity analysis of the global health and social workforce.

The June meeting will gather different participants to discuss the issues of women in global health in Sweden, the challenges we face, and how to overcome them with successful strategies, actions and activities. Also, this will be a chance to discuss mentorship, presence and advocacy.

More information on the event will follow in several days.

sara
Sara Causevic
PhD Student, WGH Sweden
Research group on Global and Sexual Health (GloSH)
Dept of Public Health Sciences | Karolinska Institutet
Twitter: @saracausev

Voices 4 Health: Concert and SIGHT Award

banner_V4H_NY

Sunday 25 November 2018, 16:00–17:30 (Doors close at 15:50)

Venue: Eric Ericson Hall, Kyrkslingan 2, Stockholm

Welcome to a student event where the ambitious and inspirational words of the UN’s 2030 Agenda with a special focus on the young generation will be transformed into the art of live music!

Culture in general and music specifically is one of the most powerful tools that mankind possesses to communicate thoughts and emotions. Organized by the Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) in collaboration with Erik Westberg of Luleå University of Technology, who will lead Sweden’s Youth Choir and esteemed Swedish composers such as Jan Sandström (𝘈𝘤𝘳𝘰𝘴𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘳𝘪𝘥𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘰𝘱𝘦) and Stefan Nilsson (𝘎𝘢𝘣𝘳𝘪𝘦𝘭𝘭𝘢𝘴 𝘴å𝘯𝘨) for a live concert.

Bridging sustainable development and global health through music, the performances will provide an appropriate frame for the prize ceremony of the SIGHT Award 2018, which will be awarded during the concert. This is the second year of this annual prize in global health research, honoring an extra-ordinary contribution to global health research.

Afterward the concert there will be a mingle with some light snacks.

Tickets are available now!
Students: 50 kr
Others: 100 kr
https://tickset.com/event/775/SodHmwFbnXyS/

One Health: Antibiotic resistance, zoonotic diseases and food security in focus for SIGHT Award 2018

9 November 2018

Johanna Lindahl, senior scientist in veterinary-epidemiology, is awarded the SIGHT Award 2018 and SEK 100 000 from the Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT. The prize is awarded for excellent scientific contribution to global health.

LindahlJohanns_sight2018_350Johanna Lindahl is an associate professor and active at the International Livestock Research Institute, the Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala university. Commenting on the award, Lindahl says that it is both honouring and encouraging.

– This goes for both the area of One Health and for me personally, given the scale of the challenge and that relatively few people work with the issue. Maybe this award can raise more awareness, highlighting the need for deeper knowledge in zoonotic diseases and the significance of human-animal interaction for antibiotic resistance while showing how important this interplay is to global health.

Citation for her award:

”Johanna Lindahl has from a holistic perspective and in cooperation with researchers from low and middle-income countries developed our knowledge within areas of crucial relevance for the well-being and survival of mankind globally, namely human and animal interaction (”One Health”) as well as antibiotic resistance.”

 Award ceremony 25th November

The Prize was instituted with the support from the Einhorn family foundation and is awarded during the Voices 4 Health concert, with first performance at the Eric Ericson Hall in Stockholm, on the 25th November. The decision on awardee for the SIGHT Award 2018 was taken by the board of the Royal Swedish Academy of Sciences.

Read more about the Voices 4 Health concert

For more information and interviews

Awardee Johanna Lindahl: J.Lindahl@cgiar.org

SIGHT’s Director Peter Friberg: peter.friberg@kva.se, +46 (0)70-676 00 13