Årets SIGHT Award till forskning för bättre förlossningsvård i låg- och medelinkomstländer

Swedish Institute for Global Health Transformation har tilldelat forskaren och läkaren Claudia Hanson, vid Karolinska Institutet, årets SIGHT Award på 100 000 kronor. Hon är specialiserad på hälsosystem och tillämpad vetenskap för att förbättra förlossningsvård i låg- och medelinkomstländer.

Mer än 300 000 kvinnor och 2,7 miljoner nyfödda dör vid förlossningar varje år.

– Det är fortfarande alldeles för många nyblivna mammor och nyfödda som dör. Människans första 24 timmar är de allra mest utsatta i livet. Men att förbättra situationen är inte lätt. Det finns ingen enkel lösning eller avancerat vaccin som kan fixa detta. Vad vi behöver är yrkesskicklighet, och nyckeln inom det här fältet är tvål och renlighet, säger Claudia Hanson.

Hon har bott, arbetat och forskat i Afrika söder om Sahara i över sex år.

 – Jag tror inte att man riktigt kan förstå situationen utan att själv ha levt ute på den fattiga landsbygden och mött kvinnorna och sjukvårdarna som har ansvar för hundratusentals patienter, sett vilken kamp det är för tillgång till mediciner och att nå ut till avlägsna områden. En nyckel till bättre förlossningsvård är att stärka sjukvårdarna i deras arbete och få dem att känna att de tas på allvar. Mycket håller på att bli bättre. Vi ser att allt fler kvinnor föder på kliniker. Men om en procent av de nyfödda dör är det fortfarande alldeles för många.

Prismotivering:

”Mödra- och barnadödlighet i samband med förlossning är fortfarande ett gigantiskt hälsoproblem i låg- och medelinkomstländer. Claudia Hansons omfattande internationella forskning inom detta område drivs av viljan att förbättra, med kapacitetsbyggande samarbeten av hög vetenskaplig kvalitet. Claudia Hansons forskning bidrar därmed konkret till att rädda liv.”

Fakta om pristagaren:

Claudia Hanson är docent på Karolinska Institutet och leder flera forskningsprojekt kopplade till London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannien, i Tanzania, Uganda, Mozambique och Indien. Fil.dr och leg.läk. Claudia Hanson är specialiserad inom gynekologi och obstetrik och har en mastersexamen i internationell hälsa och epidemiologi.

SIGHT Award 2019:

Priset som grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse 2017 delas ut den 5 november klockan 17 i Aulahallen vid Göteborgs universitet, Vasaparken, Universitetsplatsen 1.

I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en interaktiv paneldiskussion om bättre hälsa för kvinnor och barn på flykt.

Mottagaren av SIGHT Award 2019 är utsedd av styrelsen för Kungl. Vetenskapsakademien.

För mer information och intervjuer:

Pristagare: Claudia Hanson, claudia.hanson@ki.se, 073- 404 35 67

SIGHT:s föreståndare: Peter Friberg, peter.friberg@kva.se, 070-676 00 13

Läs mer och ladda ned bilder på pristagaren på www.kva.se. Mer information om SIGHT hittar du på sight.kva.se

SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, grundades i januari 2017 på Kungl. Vetenskapsakademien med målet att tvärvetenskapligt stärka och främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige.


SIGHT GOES UGANDA

Professor Rhoda K Wanyenze, Dean, School of Public Health, Makerere University. “Mrs Wanyenz is the focal point at Makerere University for SDGs and in the SDG3 cluster within International Association of Universities.”
Students at lecture. Photo by Juliet Kasirye
The KI Strategy 2030 document handed over to Professor Barnabas Nawangwe, Vice Chancellor of Makerere University, by professor Göran Tomson.

”Scientists can help achieving the SDGs”

15t–18th September 2019 Professor Göran Tomson, co-founder of SIGHT, gave lectures at Makerere University in Uganda on the role of universities in UN Agenda 2030 and SDGs.

“There are many similar challenges and processes in mapping SDGs both at Makerere University and Karolinska Institutet as well as other Swedish universities”, says Göran Tomson.

During his Uganda visit he met with students, the President of Uganda National Academy of Sciences (UNAS), Professor Nelson Sewankambo, Professor Rhoda Wanyenzeat, Dean at School of Public Health and Professor Barnabas Nawangwe, Vice Chancellor of Makerere University and professor Charles Ibingira, Principle at College of Health Science.

Both the publication “A Roadmap on Global Child Health” (published by SIGHT and The Swedish Society of Medicine) and the KI Strategy 2030 document were handed over and discussed.

“Universities should be inspired by and contribute to the implementation of the SDGs. Central is not only what universities are good at but good for“, professor Tomson points out.

Better health for refugee women and children

Date : 5 November 2019

Time: 17:00 – 19:30

Venue: Aula Hall at Vasaparken 1, Gothenburg University’s main building.

Theme: Towards ensuring physical and mental well-being for refugee women and children in the context of Universal Health Coverage (UHC)

Audience: students and university faculty staff

Objectives:

  • 1- Hold the annual Award Ceremony
  • 2- Raise the following issue: The urgent need for interdisciplinary collaborations and partnerships in order to achieve SDG 3.8 which calls for a Universal Health Coverage worldwide leaving no one behind including refugee women and children
  • 3- Discuss the solutions that would improve refugee women’s and children’s healthcare access
  • 4- Provide a diverse network for involved participants that would represent the starting point of a growing network of collaborations in the future to achieve our main goal (SDG. 3)

Programme

17:00 Check-in

17:30 Introduction to the event by SIGHT student coordinators and the pro-vice chancellor of the University of Gothenburg

17:40 Keynote speech by Birgitta Essén

17:55 Introduction to panel discussion and panel moderator Sara Causevic by SIGHT student coordinators

18:00 Panel discussion moderated by Sara Causevic commences

19:05 Speech by Stefan Einhorn

19:15 Handing over of SIGHT award by the vice Chancellor of Gothenburg University and presentation of the winner’s research

19:25 Closing statements from SIGHT

19:30 Mingle

Inbjudan till lansering av färdplan för global barnhälsa

30 augusti 2019 på Svenska Läkaresällskapet

Road map on global child health:
Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals

För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra. Färdplanen placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Enligt ”Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals” är ett ensidigt fokus på överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Barn och ungdomar behöver få möjlighet att både blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar utgör.

Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa uppnås om de globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga för hälso- och sjukvården.

Syftet med mötet den 30 augusti är att sprida kunskap från rapporten och genom dialog tillföra konkreta förslag inför kommande policybeslut och implementering inom området global barnhälsa.

Vi vill härmed bjuda in dig att delta i mötet och bli en del av processen att förbättra global barnhälsa ytterligare under kommande årtionde! 

Vi ser fram emot en livlig diskussion om barnhälsa i allmänhet och rapporten i synnerhet, med tyngdpunkt på hur vi bäst kan operationalisera vår samlade kunskap och kompetens. Vi hoppas du kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Varmt välkommen!

Peter Friberg
Director
Swedish Institute for Global Health Transformation

Tobias Alfvén
Vice Ordförande
Svenska Läkaresällskapet


Praktiskt

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Datum:
30 augusti 2019

Anmälan: Senast den 23 augusti 2019. Mötet är kostnadsfritt. Observera att anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras 150 kronor.
Till anmälan klicka här

Agenda:

08:30–09:00   Frukostfralla och kaffe/te (endast för anmälda deltagare)

09:00–09:15   Välkomnande

Peter Friberg, Director, SIGHT

Helena Frielingsdorf, Ordförande, SLS Kommitté för Global Hälsa

Moderator: Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

09:15–09:30   Presentation av rapporten
Tobias Alfvén, Docent global barnhälsa Karolinska Institutet (för författargruppen)

09:30–10:15   Paneldiskussion med frågor från publiken
Kort inledande reflektion från paneldeltagare och därefter diskussion

10:15–10:30   Sammanfattning, nästa steg och policy-implikationer
                      Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

Språk: Engelska


Rapporten

Nedladdning: https://sight.nu/2019/06/28/a-new-roadmap-on-global-child-health/

Författare: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand, Anna-Clara Hollander, Anton Lager, Mats Målqvist, Sahar Nejat, Peter Søgaard Jørgensen

A new roadmap on global child health

Human rights are still merely an abstract concept for millions of women, children, and adolescents – and for our youngest progress is often defined as simply a question of survival. Now the Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) and The Swedish Society of Medicine are launching a road map for global child health, emphasizing progress as the next generation’s right to thrive – placing children firmly at the centre of UN’s 2030 Agenda for the Sustainable development.

According to the road map Placing children at the centre of the sustainable development goals, survival is a poor benchmark for ensuring the wellbeing of the next generation. These children and adolescents need to be able to thrive, empowered with sufficient resilience facing global challenges such as climate change, conflict-forced migration, and an evolving burden of non-communicable disease. 

The road map is calling for a transformative agenda of child-centred development. According to the authors a lasting progress on child and adolescent health demands harnessing the synergies of the SDGs.

The road map identifies and focuses on five main leverage points:

1. Redefining global child health in the post-2015 era: placing children at the centre of the SDGs through a life-course perspective

A compelling new narrative recognising children and adolescents as both initiator and beneficiaries of development by placing them at the centre of the SDGs will increase the relevance of the SDG framework.

2. Striving for equity: ensuring no child is left behind 

Investment in interventions proven to reduce morbidity and mortality must be supported by continuous scientific and contextual evaluation of their impact, including age and sex-aggregated data, to ensure no child or adolescent is left behind.

3. Enabling a child’s right to thrive throughout life 

Transforming the perception of the child, from a medical to a holistic and relational perspective, acknowledges the unique rights children have from birth. 

4. Bridging the “know-do gap”: facilitating informed policy-making and implementation

Expanding translational research programmes and implementation research that engage and build capacity within local communities play a vital role in combating emerging global health challenges. 

5. Capitalising on interlinkages within the SDGs to galvanise multisectoral action

Identifying and capitalising on interconnections within and between the SDGs and their convergence on the health and wellbeing of children and adolescents is fundamental for promoting effective multi-sectoral partnerships that strengthen the sustainability and resilience of health and social systems. Understanding the nature of these interlinkages will be instrumental.

Placing children and adolescents at the centre of the SDGs will ensure their right to survive and thrive throughout the life-course, as the true beneficiaries of the 2030 Agenda.

Note for Editors:

The road map is available here

The writing group: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand, Anna-Clara Hollander, Mats Målqvist, Sahar Nejat and Peter Søgaard Jørgensen

Contacts:

Tobias Alfvén,
Swedish Society of Medicine,
tobias.Alfven@ki.se,
+46 (0)70-757 80 93

Peter Friberg,
Director SIGHT,
peter.friberg@kva.se,
+46 (0)70-676 00 13

Press Contact: 

Johan Dahlstrand,
johan.dahlstrand@kva.se,
+46 (0)70-960 24 39

Second meeting with WGH Sweden: “There is still a shortage of women in leadership positions”

Advancing Women in Science, Medicine and Global Health / The Lancet.

Women in Global Health Sweden organized a 2nd meeting on June 17th, at the Karolinska Institutet. The attending 25 participants were there to discuss the much-needed direction of WGH Sweden that would be useful for equal gender representation in leadership and work environment in the field of global health in Sweden.

Helena Nordenstedt, one of the co-founders, talked about the misconceptions and facts that we oftentimes omit, and scarcity of data related to sex and gender.

Sara Causevic presented “Advancing women in science, medicine and global health” from The Lancet, (Feb 09, 2019, Volume 393, and Number 10171), as food for thought before the group discussions, highlighting few thoughts:

  • There is a shortage of women in leadership positions as well as in decision making roles;
  • Research that is sex and gender disaggregated, with relevant issues related to LMIC/LIC, research collaboration;
  • Ensuring finance for this type of data as well as gender equality including in research and development.

With the further discussion in the World Café, led by Emelie Looft-Trägårdh, the suggestions from the participants were as following:

1.    What do we experience as the biggest challenges for women working with global health in Sweden?

The most significant challenges are the opportunities to network, or to have a more extensive network comprising of other disciplines not focusing only on science and researchers. Another challenge identified is the limitation of opportunities in the field of global health, especially as a woman and coming from a different ethnic origin. Funding is still scarce and available mainly to men. Or, in most cases, men are research project leaders.

2.    What should the platform WGH Sweden target?

The Swedish platform should think of how to create an enabling environment to promote transformative leadership in all levels of experience, background, and knowledge. It should go beyond the scientific forum, but capture the NGO sector, private sector, and individuals. Interdisciplinarity matters. Hierarchies that are present in other communities are not typical in Sweden; however, they still exist. Ensure empathy and creation of an enabling and supportive environment. It could be a space for sharing and pushing the global health agenda, not least from a gender perspective.

3.    What solutions, actions, and strategies would be relevant to tackle these challenges?

There is a need to understand the baseline statistics of women in global health in Sweden: who are we, what are our profiles, and how can we connect better. At the same time, WGH Sweden should be a passing place, where networking makes women more visible to be considered as moderators, panelists, and for job-positions. These meetings should have both vertical and horizontal approach.

As a wrap up from Wiebke Mohr, it was concluded that women should, in general, be more supportive of their peers. Men should be part of the narrative and solution. But as Karolina Nyberger said in her final remarks, quoting Eleanor Roosevelt: “No one can make you feel inferior without your consent” – she added that being supported and asking for a support does not mean that you are inferior. We should be there to support each other.

Seeking long and healthy lives for generations to come

Sight student
Photo: Truls Busch-Christensen

A youth-led conversation was held at The Swedish Society of Medicine, in which Director General of WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Seth Berkley from Gavi the Vaccine Alliance and Peter Sands from Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria participated in a panel discussion together with students from different disciplines.

Challenging questions were asked by the students. The global health leaders had for instance to answer: What interventions are needed to change the fact that only 20 percent of global health leader positions are held by women? 

According to the Dr Tedros it is still a mindset issue. “The patronising mentality must stop which tend not see women around us who have the needed competence”, he said.

A Master student of Economics wanted to know what a young student who is passionate about global health should invest in. “We need brilliant talents”, said Peter Sands, and continued: “Probably those who have no idea that they actually are passionate about global health, but have skills of supply chains and functional skills. Above all, we do need a much broader scale of talents and skills.”

Youth-led conversation
Photo: Truls Busch-Christensen