SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

Årets SIGHT Award till forskning för bättre förlossningsvård i låg- och medelinkomstländer

Mer än 300 000 kvinnor och 2,7 miljoner nyfödda dör vid förlossningar varje år.

– Det är fortfarande alldeles för många nyblivna mammor och nyfödda som dör. Människans första 24 timmar är de allra mest utsatta i livet. Men att förbättra situationen är inte lätt. Det finns ingen enkel lösning eller avancerat vaccin som kan fixa detta. Vad vi behöver är yrkesskicklighet, och nyckeln inom det här fältet är tvål och renlighet, säger Claudia Hanson.

Hon har bott, arbetat och forskat i Afrika söder om Sahara i över sex år.

 – Jag tror inte att man riktigt kan förstå situationen utan att själv ha levt ute på den fattiga landsbygden och mött kvinnorna och sjukvårdarna som har ansvar för hundratusentals patienter, sett vilken kamp det är för tillgång till mediciner och att nå ut till avlägsna områden. En nyckel till bättre förlossningsvård är att stärka sjukvårdarna i deras arbete och få dem att känna att de tas på allvar. Mycket håller på att bli bättre. Vi ser att allt fler kvinnor föder på kliniker. Men om en procent av de nyfödda dör är det fortfarande alldeles för många.

Prismotivering:

”Mödra- och barnadödlighet i samband med förlossning är fortfarande ett gigantiskt hälsoproblem i låg- och medelinkomstländer. Claudia Hansons omfattande internationella forskning inom detta område drivs av viljan att förbättra, med kapacitetsbyggande samarbeten av hög vetenskaplig kvalitet. Claudia Hansons forskning bidrar därmed konkret till att rädda liv.”

Fakta om pristagaren:

Claudia Hanson är docent på Karolinska Institutet och leder flera forskningsprojekt kopplade till London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannien, i Tanzania, Uganda, Mozambique och Indien. Fil.dr och leg.läk. Claudia Hanson är specialiserad inom gynekologi och obstetrik och har en mastersexamen i internationell hälsa och epidemiologi.

SIGHT Award 2019:

Priset som grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse 2017 delas ut den 5 november klockan 17 i Aulahallen vid Göteborgs universitet, Vasaparken, Universitetsplatsen 1.

I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en interaktiv paneldiskussion om bättre hälsa för kvinnor och barn på flykt.

Mottagaren av SIGHT Award 2019 är utsedd av styrelsen för Kungl. Vetenskapsakademien.

För mer information och intervjuer:

Pristagare: Claudia Hanson, claudia.hanson@ki.se, 073- 404 35 67

SIGHT:s föreståndare: Peter Friberg, peter.friberg@kva.se, 070-676 00 13

Läs mer och ladda ned bilder på pristagaren på www.kva.se. Mer information om SIGHT hittar du på sight.kva.se

SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, grundades i januari 2017 på Kungl. Vetenskapsakademien med målet att tvärvetenskapligt stärka och främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige.

Share this

Sign up for our newsletter

Some more reading

The Art of Saving the World

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »

Konsten att rädda världen

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »