SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

Antibiotikaresistens och interaktionen människa och djur i fokus för SIGHT Award 2018

9 November 2018

Det är Johanna Lindahl, forskare inom veterinär-epidemiologi, som får priset och 100 000 kronor från Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT. Priset delas ut för en utmärkt vetenskaplig insats inom global hälsa.

Johanna Lindahl är docent och verksam vid International Livestock Research Institute, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Uppsala universitet.

Motiveringen till hennes utmärkelse:

”Johanna Lindahl har utifrån ett helhetsperspektiv och i samarbete med forskare från låg- och medelinkomstländer utvecklat vår kunskap inom områden med stor relevans för mänsklighetens välmående och fortlevnad globalt, nämligen interaktionen mellan människa och djur (”one health”) samt antibiotikaresistens.”

I en kommentar säger Johanna Lindahl att utmärkelsen är såväl hedrande som uppmuntrande.

– Det gäller både området one health och för mig personligen med tanke på att arbetet är så stort och vi är så pass få som arbetar med frågan. Kanske det här priset kan lyfta behovet av kunskap om interaktionen mellan människa, djur och ekosystem för antibiotikaresistens och samspelets betydelse för global hälsa.

Prisutdelning 25 november

Priset har instiftats med stöd från Familjen Einhorns Stiftelse och delas ut av Stefan Einhorn i samband med konsert med uruppförande i Eric Ericsonhallen i Stockholm, den 25 november. Beslut om mottagare av SIGHT Award 2018 har fattats av Kungl. Vetenskapsakademiens akademistyrelse.

Läs mer om konserten

För mer information och intervjuer

Pristagaren Johanna Lindahl: J.Lindahl@cgiar.org

SIGHTs föreståndare Peter Friberg: peter.friberg@kva.se, 070-676 00 13

Fakta: Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT, arbetar för att stärka forskning och kunskapsspridning i global hälsa. SIGHT startades vid Kungl. Vetenskapsakademien år 2017 med finansiering från Bill & Melinda Gates Foundation.

Share this

Sign up for our newsletter

Some more reading

The Art of Saving the World

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »

Konsten att rädda världen

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »